Kaj je masivna gradnja in kakšne prednosti nam prinaša? Zakaj se v našem okolju obnese bolje od ostalih tipov objektov? Ali je lahko investicija v masivno hišo tudi transparentna z vnaprej znanimi fiksnimi stroški? V objavi vam podajamo ključne lastnosti sodobne masivne gradnje.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Pot vsakega kvalitetnega objekta se prične pri premišljeni zasnovi in skrbnem načrtovanju. Zaradi vse višjih stroškov energentov in odgovornosti do okolja je trend jasen – objekti za ogrevanje in hlajenje potrebujejo vse manj vložene energije, slednja pa se v vse višjem deležu pridobiva iz obnovljivih virov.

Dandanes se veliko stavb že gradi v standardu »pasivna hiša«, ki nam definira potrebno količino energije, ki jo na letni ravni vložimo v ogrevanje stavbe – slednja znaša 15 kWh/m². V praksi se to odraža v zelo konstantnih notranjih pogojih bivanja ter v izredno nizkih stroških za ogrevanje oz. hlajenje. Na letni ravni ti lahko znašajo 150 EUR ali manj.

Bistvena prednost masivne gradnje pred leseno je v akumulaciji toplote, ki pozimi v toplem delu dneva toploto akumulira ter jo nato oddaja v hladnem delu dneva. S podobnim efektom se srečamo poleti, ko ponoči ohlajene stene v sončnih dneh preprečujejo, da bi se objekt tekom dneva prekomerno segrel. Naravno uravnavanje temperature tako pozitivno vpliva na mikroklimo v prostoru.

toplotni ovoj

Toplotni ovoj stavbe predstavljajo trije ključni konstrukcijski sklopi; to so toplotna izolacija tal, sten in strehe. Pri načrtovanju objekta moramo posebno pozornost posvetiti konstrukcijskim detajlom, ki nam omogočajo izvedbo sklenjenega toplotnega ovoja.

sistemske rešitve toplotnih mostov

Toplotni mostovi so mesta na stavbnem ovoju, na katerih prihaja do povečanega prehajanja toplote glede na preostali stavbni ovoj. V praksi so to zlasti neizolirane škatle za rolete oz. žaluzije, neizolirani balkoni itd. V starejših in nekvalitetno izvedenih novejših objektih se toplotni mostovi pokažejo v obliki kondenziranja zračne vlage na notranjih zidovih in posledično pojava plesni ter seveda v povečani potrebni količini energije za ogrevanje.

Dandanes se z natančnim načrtovanjem in doslednostjo v izvedbeni fazi lahko doseže izničenje tovrstnega pojava, s čimer dosežemo kvalitetnejše in bolj zdravo bivalno okolje.

prezračevanje z rekuperacijo 

Prezračevanje z rekuperacijo je sodoben način prezračevanja objekta, pri katerem se toplota odvedenega zraka iz stavbe prenese na sveže dovedenega z izkoristkom 90% in več. Prezračevanje praviloma vseskozi deluje in je pri uporabi praktično neslišno ter neobčutno. Z njim v objektu zagotavljamo vedno svež zrak z minimalnimi toplotnimi izgubami, kar znatno niža potrebo po ogrevanju oz. hlajenju. Poleg tega ima prezračevanje vgrajen sistem filtrov, ki svež zrak predhodno očisti trdih delcev, cvetnega prahu, itd.

zrakotesnost objekta

Zrakotesnost objekta je eden izmed pokazateljev kvalitetne nizkoenergijske gradnje, ki preprečuje nekontrolirano uhajanje z vlago nasičenega notranjega zraka v zunanje konstrukcijske sklope in s tem pojava kondenzacije. Tako se vgrajenim materialom bistveno podaljša življenjska doba. V fazi gradnje se zrakotesnost objekta meri s t.i. »Bloower-door« testom.

UGODNA IN ZDRAVA BIVALNA KLIMA

opeka

Opeka je naravni material, ki zaradi svojih akumulacijskih lastnosti odlično uravnava temperaturo in vlago v prostoru, hkrati pa s svojo maso nudi tudi odlično zvočno izolacijo. S tem ustvarja uravnoteženo in ugodno bivalno okolje v vseh letnih časih ter znižuje stroške ogrevanja in hlajenja.  

apneni omet

Apneni omet se poleg gline, lesa in kamna uvršča med najbolj naravne in ekološko neoporečne materiale, ki se jih v gradbeništvu uporablja že na tisoče let. Zaradi svoje difuzijske odprtosti omogoča uravnavanje ustrezne vlažnosti v prostoru, pri čemer pa moramo biti pozorni na uporabo paropropustnih dekorativnih barv. Ima tudi izjemno sposobnost vpijanja ogljikovega dioksida iz ozračja, kar še dodatno izboljšuje klimo v prostoru.

HITRA IZVEDBA IN DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Po pridobitvi celotne projektne dokumentacije in dovoljenj lahko gradnja poteka kontinuirano in zelo hitro. Vselitev je možna že v vsega 6 mesecih od pričetka gradnje. To omogočajo potrjene rešitve, pravilno sosledje izvajanja del, dobra organizacija in uporaba pomožne ogrevalne in izsuševalne tehnike tekom procesa gradnje.

Kvalitetno načrtovan in izveden tovrstni objekt ima izjemno dolgo življenjsko dobo in trajno vrednost, s čimer predstavlja tudi dobro naložbo v prihodnost.

POTRESNA IN POŽARNA VARNOST

Masivne stavbe, ki so projektirane skladno z evropskimi standardi »Eurocode«, zadostujejo najvišjim zahtevam glede nosilnosti in uporabnosti, s čimer nudijo varen dom v primeru morebitnih potresov ali požarov.

SVOBODA ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA

Uporaba masivnih materialov, kot je kombinacija opeke in betona, omogoča izredno svobodo pri oblikovanju bivalnega prostora. Odprti prostori, velike panoramske stene in druge sodobne oblike načrtovanja so s strokovnim projektiranjem in izvedbo varne in finančno dostopne.

V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@mehle-gradnje.si.

Pišemo ...

mehle gradnje, nova podoba, logotip

Nova podoba podjetja Mehle, celovite gradnje

Odličnost je navada. Verjamemo, da to velja za podjetje »Mehle, celovite gradnje«, saj z vsemi storitvami stalno stremimo k odličnosti. Naše vodilo je, da se nikoli ne ustavljamo, da gremo vedno naprej, se razvijamo in napredujemo na vseh področjih gradnje objektov. S to miselnostjo smo se tudi lotili celostne prenove grafične podobe našega podjetja.

Masivna hiša, zidana hiša, pasivna hiša

Masivna hiša, najboljša hiša

Kaj je masivna gradnja in kakšne prednosti nam prinaša? Zakaj se v našem okolju obnese bolje od ostalih tipov objektov? Ali je lahko investicija v masivno hišo tudi transparentna z vnaprej znanimi fiksnimi stroški? V objavi vam podajamo ključne lastnosti sodobne masivne gradnje.

© MEHLE d.o.o., 2018. Vse pravice pridržane